ENG

Krzysztof Sienkiewicz
1991
From Warsaw.
Graduate of the Faculty of Economics at the University of Warsaw and a graduate of the Institute of Creative Photography in Opava.

A graduate of the fifth edition of the "Migawki" project (2012) organized by the Association of Creative Initiatives "ę".

Interested in the city as a trace of human presence and activity.

Solo exhibitions:
2015 - Nocturnes, Klubokawiarnia Towarzyska, Warsaw
2012 - Backstage within the project Migawki in Klubokawiarnia Solec, Warsaw

Group exhibitions:
2018 - Made in Opava, Muzeum Historii Katowic
2017 - Tomek Gola, Arkadiusz Gola, Krzysztof Sienkiewicz: Architektura ve fotografii polských autorů, Galerie KUPE Opava
2016 - Newer Topographies, Fotofestival Łódź
2015 - DEBUTS, Kraków Photo Fringe, andel's Hotel Cracow
2015 - DEBUTS, WEJśCIóWKA, Toruń
2014 - DEBUTS, Domek Romański, Wrocław
2014 - DEBUTS, Warsaw Trade Tower, Warszawa
2012 - Praga, Kino Praha, Warszawa

Publications:
2016 - Urban Collage (Take 1) - photobook as a part of Polish Photo Lab
2016 - The Pistol - zine - self publish / Azimuth Press workshops
2014 - selected as one of the 35 most interesting polish debuts from the last three years to participate in DEBUTS book

Online:
2015 - featured in issue no. 31 of doc! photo magazine
2014 - featured on Urbanautica || photoschools.info

Production:
2016 - the exhibition "Roads less travelled" (curator: Marcin Grabowiecki) as a part of Publications Section at TIFF photofestival in Wrocław
2015 - producer of the "Migawki" photofestival organised by Association of Creative Initiatives "ę"
PL

Krzysztof Sienkiewicz
1991
Warszawiak.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Intytutu Twórczej Fotografii w Opawie.

Absolwent piątej edycji programu "Migawki" (2012) organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Interesuje się miastem jako śladem po obecności i działalności człowieka.

Wystawy solowe:
2015 - Nokturny, Klubokawiarnia Towarzyska, Warszawa
2012 - Backstage w ramach projektu Migawki, Klubokawiarnia Solec, Warszawa

Wystawy grupowe:
2018 - Made in Opava, Muzeum Historii Katowic
2017 - Tomek Gola, Arkadiusz Gola, Krzysztof Sienkiewicz: Architektura ve fotografii polských autorů, Galerie KUPE Opava
2016 - Nowsze Topografie, Fotofestival Łódź
2015 - DEBUTS, Kraków Photo Fringe, andel's Hotel Cracow
2015 - DEBUTS, WEJśCIóWKA, Toruń
2014 - DEBUTS, Domek Romański, Wrocław
2014 - DEBUTS, Warsaw Trade Tower, Warszawa
2012 - Praga, Kino Praha, Warszawa

Publikacje:
2016 - Miejski Kolaż (Take 1) - książka w ramach Polish Photo Lab
2016 - The Pistol - zin - self publish / warsztaty "Południe" Azimuth Press
2014 - wybrany jako jeden z 35 najbardziej utalentowanych debiutantów z ostatnich trzech lat do wzięcia udziału w książce DEBUTS

Online:
2015 - prace z książki DEBUTS znalazły się w nr. 31 doc! photo magazine
2014 - Urbanautica || photoschools.info

Produkcja:
2016 - wystawa "Drogi mniej uczęszczane" (kurator: Marcin Grabowiecki) w ramach Sekcji Publikacji festiwalu TIFF we Wrocławiu
2015 - producent festiwalu fotograficznego "Migawki" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"