PL

Krzysztof Sienkiewicz
1991
Warszawiak.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Student Intytutu Twórczej Fotografii w Opawie.

Absolwent piątej edycji programu "Migawki" (2012) organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Interesuje się miastem jako śladem po obecności i działalności człowieka.

Wystawy solowe:
2015 - Nokturny, Klubokawiarnia Towarzyska, Warszawa
2012 - Backstage w ramach projektu Migawki, Klubokawiarnia Solec, Warszawa

Wystawy grupowe:
2018 - Made in Opava, Muzeum Historii Katowic
2017 - Tomek Gola, Arkadiusz Gola, Krzysztof Sienkiewicz: Architektura ve fotografii polských autorů, Galerie KUPE Opava
2016 - Nowsze Topografie, Fotofestival Łódź
2015 - DEBUTS, Kraków Photo Fringe, andel's Hotel Cracow
2015 - DEBUTS, WEJśCIóWKA, Toruń
2014 - DEBUTS, Domek Romański, Wrocław
2014 - DEBUTS, Warsaw Trade Tower, Warszawa
2012 - Praga, Kino Praha, Warszawa

Publikacje:
2016 - Miejski Kolaż (Take 1) - książka w ramach Polish Photo Lab
2016 - The Pistol - zin - self publish / warsztaty "Południe" Azimuth Press
2014 - wybrany jako jeden z 35 najbardziej utalentowanych debiutantów z ostatnich trzech lat do wzięcia udziału w książce DEBUTS

Online:
2015 - prace z książki DEBUTS znalazły się w nr. 31 doc! photo magazine
2014 - Urbanautica || photoschools.info

Produkcja:
2016 - wystawa "Drogi mniej uczęszczane" (kurator: Marcin Grabowiecki) w ramach Sekcji Publikacji festiwalu TIFF we Wrocławiu
2015 - producent festiwalu fotograficznego "Migawki" Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"
ENG

Krzysztof Sienkiewicz
1991
From Warsaw.
Graduate of the Faculty of Economics at the University of Warsaw. Student at the Institute of Creative Photography in Opava.

A graduate of the fifth edition of the "Migawki" project (2012) organized by the Association of Creative Initiatives "ę".

Interested in the city as a trace of human presence and activity.

Solo exhibitions:
2015 - Nocturnes, Klubokawiarnia Towarzyska, Warsaw
2012 - Backstage within the project Migawki in Klubokawiarnia Solec, Warsaw

Group exhibitions:
2015 - DEBUTS, Kraków Photo Fringe, andel's Hotel Cracow
2015 - DEBUTS, WEJśCIóWKA, Toruń
2014 - DEBUTS, Domek Romański, Wrocław
2014 - DEBUTS, Warsaw Trade Tower, Warszawa
2012 - Praga, Kino Praha, Warszawa

Publications:
2016 - Urban Collage (Take 1) - photobook as a part of Polish Photo Lab
2016 - The Pistol - zine - self publish / Azimuth Press workshops
2014 - selected as one of the 35 most interesting polish debuts from the last three years to participate in DEBUTS book

Online:
2015 - featured in issue no. 31 of doc! photo magazine
2014 - featured on Urbanautica || photoschools.info

Production:
2016 - the exhibition "Roads less travelled" (curator: Marcin Grabowiecki) as a part of Publications Section at TIFF photofestival in Wrocław
2015 - producer of the "Migawki" photofestival organised by Association of Creative Initiatives "ę"